Hotline: 0904900368
Facebook twitter in Facebook

06/09/2018 - 8:53 AMAdmin 2060 Lượt xem
DANH SÁCH HỌC VIÊN B2K88 T2
  GVCN: Phan Trung Tín Khai giảng: 21/08/2018
      Bế giảng: 21/11/2018
STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Địa chỉ thường trú
1 CHU TUẤN ANH 21/04/1986 145209606 X. Nhân Hòa, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
2 ĐỖ HỒNG ANH 03/05/1990 013592745 P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
3 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 16/06/1989 125280451 X. Đình Tổ, H. Thuận Thành, T. Bắc Ninh
4 TRẦN TRUNG ANH 29/05/1994 152003371 X. Minh Tân, H. Kiến Xương, T. Thái Bình
5 VŨ HÙNG ANH 30/12/1993 030093001082 TT. Thanh Miện, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
6 TĂNG VĂN BIỂN 25/08/1974 141679740 X. Liên Hồng, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
7 TRỊNH THẾ BIỂN 04/09/1990 031090004696 X. Tiên Thắng, H. Tiên Lãng, TP. Hải Phòng
8 NGUYỄN THANH BÌNH 24/03/1974 019074000243 X. Tân Hồng, H. Bình Giang, T. Hải Dương
9 NGUYỄN VĂN BÌNH 10/12/1999 030099002210 X. Phạm Kha, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
10 PHẠM THANH BÌNH 15/03/1983 034083004118 X. Nam Phú, H. Tiền Hải, T. Thái Bình
11 TĂNG THANH BÌNH 27/07/1970 001070007620 X. Cẩm Hoàng, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
12 MÃ VĂN CANH 22/11/1986 121584347 X. An Lạc, H. Sơn Động, T. Bắc Giang
13 NGUYỄN ĐỨC CẢNH 28/04/1985 151480932 X. Tân Phong, H. Vũ Thư, T. Thái Bình
14 DƯƠNG HOÀNG CHÂM 29/08/1992 081026346 TT. Thất Khê, H. Tràng Định, T. Lạng Sơn
15 ĐẶNG THỊ CHI 10/10/1994 082267238 X. Gia Cát, H. Cao Lộc, T. Lạng Sơn
16 NGUYỄN ĐỨC CHIÊN 14/11/1991 125442385 X. An Thịnh, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
17 NGUYỄN ĐỨC CHÍNH 20/01/1994 001094007356 P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
18 NGUYỄN VĂN CÔNG 10/08/1977 141817999 X. Cẩm Hoàng, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
19 PHẠM TRỌNG CÔNG 25/09/1989 125407381 X. Đại Lai, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
20 ĐỒNG MINH CỬ 26/03/1984 121475135 X. Nghĩa Hòa, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
21 ĐẶNG VĂN CƯỜNG 20/10/1972 121051703 X. Bảo Đài, H. Lục Nam, T. Bắc Giang
22 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 12/10/1985 145161183 X. Hưng Long, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
23 TỐNG VIỆT HỒNG ĐĂNG 29/09/2000 033200001235 TT. Trần Cao, H. Phù Cừ, T. Hưng Yên
24 CHU VĂN ĐẬU 12/06/1991 024091000151 X. Kim Sơn, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội
25 NGUYỄN XUÂN ĐIỂN 13/09/1986 030086006866 TT. Lai Cách, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
26 ĐÀO VĂN ĐIỆP 14/05/1989 141540788 X. Liên Hồng, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
27 NGUYỄN THỊ DỊU 02/09/1978 121390800 TT. Cao Thượng, H. Tân Yên, T. Bắc Giang
28 ĐỖ VĂN ĐOÀN 28/06/1982 121617859 X. Yên Mỹ, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
29 LỤC QUANG ĐOÀN 27/09/1994 082381793 X. Sơn Hà, H. Hữu Lũng, T. Lạng Sơn
30 NGUYỄN QUỐC DOANH 18/07/1978 034078007033 X. An Ninh, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
31 TRỊNH BÁ ĐỒNG 28/10/1986 121664661 X. Quỳnh Sơn, H. Yên Dũng, T. Bắc Giang
32 TRÌNH VĂN ĐỒNG 04/06/1990 038090010719 X. Nga Nhân, H. Nga Sơn, T. Thanh Hóa
33 TRẦN NGỌC DUẬT 23/08/1990 142446397 X. Lê Hồng, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
34 ĐOÀN VĂN ĐỨC 10/12/1988 121824336 X. Trung Sơn, H. Việt Yên, T. Bắc Giang
35 NGUYỄN THỊ DUNG 27/06/1980 125168110 TT. Gia Bình, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
36 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG 28/09/1985 033185003287 X. Vạn Phúc, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
37 TRANG TUẤN DƯƠNG 10/11/1998 001098012904 P. Văn Miếu, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
38 HOÀNG THỊ HÀ 28/08/1980 142042586 X. Tân Trường, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
39 NGUYỄN THU HÀ 27/04/1989 030189004689 X. Cẩm Hưng, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
40 PHẠM HẢI HÀ 05/03/1989 142488641 X. Tráng Liệt, H. Bình Giang, T. Hải Dương
41 ĐỖ VĨNH HẢI 22/06/1977 131624983 X. Cổ Tiết, H. Tam Nông, T. Phú Thọ
42 NGUYỄN VĂN HẢI 23/11/1982 001082026140 P. Phúc Tân, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
43 TÔ MINH HẢI 27/03/1979 034079001802 X. Đông Minh, H. Tiền Hải, T. Thái Bình
44 NGUYỄN THU HẰNG 24/10/1992 001192000389 P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
45 VŨ ĐỨC HẠNH 20/10/1979 145058049 TT. Ân Thi, H. Ân Thi, T. Hưng Yên
46 HÀ THỊ HẬU 17/11/1983 121889032 X. Hào Lý, H. Đà Bắc, T. Hòa Bình
47 NGUYỄN NGỌC HIÊN 30/08/1983 080997784 TT. Hữu Lũng, H. Hữu Lũng, T. Lạng Sơn
48 NGUYỄN THỊ HIỀN 07/04/1990 125331631 P. Võ Cường, TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh
49 NGUYỄN VĂN HIỀN 13/05/1983 121646482 X. Dĩnh Trì, TP. Bắc Giang, T. Bắc Giang
50 NGUYỄN VĂN HIỆP 07/09/1991 145395564 TT. Lương Bằng, H. Kim Động, T. Hưng Yên
51 NGUYỄN VĂN HIẾU 20/08/1985 142182100 X. Nhân Quyền, H. Bình Giang, T. Hải Dương
52 TRẦN HIẾU 29/11/1994 013035040 P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
53 NGUYỄN VĂN HÒA 25/06/1983 013413723 P. Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
54 NGUYỄN VĂN HÒA 29/04/1985 121628731 X. Trí Yên, H. Yên Dũng, T. Bắc Giang
55 VÕ VĂN HÒA 10/02/1987 019087000223 X. Lạc Hồng, H. Văn Lâm, T. Hưng Yên
56 VŨ ĐỨC HOÀNG 20/09/1992 142489838 X. Cổ Bì, H. Bình Giang, T. Hải Dương
57 CHU VĂN HỌC 20/03/1978 033078003305 TT. Ân Thi, H. Ân Thi, T. Hưng Yên
58 TRẦN THỊ BÍCH HỢP 01/12/1981 012563098 P. Thanh Lương, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
59 NGUYỄN THỊ HUẾ 20/08/1976 151993049 X. Nam Hưng, H. Tiền Hải, T. Thái Bình
60 PHẠM THỊ HUẾ 26/03/1988 031584950 X. Hòa Bình, H. Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng
61 NGUYỄN VIẾT HƯNG 09/03/1987 125249947 X. Phú Hòa, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
62 LÊ THỊ HƯƠNG 03/03/1981 121742738 X. Tân Sỏi, H. Yên Thế, T. Bắc Giang
63 PHẠM THỊ THU HƯỜNG 21/11/1987 145252153 X. Bạch Sam, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
64 HÁN VĂN KHÁNH 02/09/1993 125552706 X. An Thịnh, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
65 HOÀNG VĂN KHÁNH 02/01/1950 141613851 X. Tân Trường, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
66 HOÀNG VĂN KHƯƠNG 16/05/1986 121551212 X. Trí Yên, H. Yên Dũng, T. Bắc Giang
67 NGUYỄN VĂN LÂN 18/03/1988 145303583 X. Phan Đình Phùng, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
68 NGUYỄN VIẾT LỊCH 26/01/1965 120856940 X. Dĩnh Trì, TP. Bắc Giang, T. Bắc Giang
69 BÙI BÁ LINH 26/09/1985 034085003005 X. Đông La, H. Đông Hưng, T. Thái Bình
70 ĐỖ THÙY LINH 09/09/2000 001300012614 P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
71 NGUYỄN VĂN LINH 27/09/1977 033077001816 TT. Ân Thi, H. Ân Thi, T. Hưng Yên
72 NINH XUÂN LỘC 06/05/2000 030200000758 X. Kỳ Sơn, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
73 TRỊNH KIM LONG 01/01/1961 183617782 X. Kỳ Khang, H. Kỳ Anh, T. Hà Tĩnh
74 HOÀNG XUÂN LUÂN 23/03/1985 121658166 X. Quỳnh Sơn, H. Yên Dũng, T. Bắc Giang
75 NGUYỄN HUY MẠNH 30/04/1992 151916157 X. Quỳnh Hồng, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
76 NGUYỄN NHẬT MINH 09/10/2000 125901880 X. Tân Lãng, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
77 ĐỖ VĂN NAM 05/04/1966 125206200 X. Lâm Thao, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
78 NGUYỄN VĂN NAM 04/03/1988 145281712 TT. Như Quỳnh, H. Văn Lâm, T. Hưng Yên
79 PHAN VĂN NAM 02/08/1983 125082073 X. Trung Kênh, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
80 NGUYỄN ĐỨC NGHĨA 08/12/1999 001099013968 P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
81 NGUYỄN KHẮC NGHĨA 04/03/1994 122011468 X. Liên Chung, H. Tân Yên, T. Bắc Giang
82 NGUYỄN NGỌC NGHĨA 12/07/1990 125367200 X. Trung Kênh, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
83 NGÔ XUÂN NGOAN 18/10/1976 125043536 X. Bình Định, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
84 BÙI THỊ NGỌC 12/09/1970 030170000363 X. Thái Học, H. Bình Giang, T. Hải Dương
85 TÔ ANH NGỌC 20/11/1980 034080000863 X. Thụy Hà, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
86 NGUYỄN NGỌC NHÂM 06/06/1992 145508468 X. Việt Hòa, H. Khóai Châu, T. Hưng Yên
87 NGUYỄN VĂN NHÂN 22/05/1981 142779381 TT. Kẻ Sặt, H. Bình Giang, T. Hải Dương
88 NGUYỄN KHẮC NHẬT 04/10/2000 033200004267 X. Chí Tân, H. Khóai Châu, T. Hưng Yên
89 NGUYỄN HỒNG NHUNG 08/07/1987 030187000582 P. Việt Hòa, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
90 DƯƠNG THỊ NINH 01/08/1982 121330557 X. An Hà, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
91 QUẢN TRỌNG PHÚ 10/04/1989 121796748 TT. Bích Động, H. Việt Yên, T. Bắc Giang
92 VŨ ĐÌNH PHƯƠNG 26/08/2000 030200005324 X. Thúc Kháng, H. Bình Giang, T. Hải Dương
93 NGUYỄN ĐỨC QUÂN 01/08/1991 125402053 P. Võ Cường, TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh
94 TRẦN THỊ QUYÊN 12/12/1993 060992156 X. Nghĩa Tâm, H. Văn Chấn, T. Yên Bái
95 TRẦN THỊ QUYÊN 03/10/1986 035186000203 TT. Trần Cao, H. Phù Cừ, T. Hưng Yên
96 HOÀNG XUÂN QUỲNH 14/08/1992 135637234 TT. Lập Thạch, H. Lập Thạch, T. Vĩnh Phúc
97 NGUYỄN DUY SĨ 05/03/1987 125239610 X. Phú Hòa, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
98 HOÀNG NHẬT SINH 20/05/1954 183450539 X. Kỳ Phú, H. Kỳ Anh, T. Hà Tĩnh
99 VŨ THANH SƠN 16/05/1998 030098002389 X. Tứ Cường, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
100 CHU VĂN SỨC 20/08/1981 145033027 X. Nhân Hòa, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
101 NGUYỄN THÚY SÙNG 10/10/1973 125109156 X. Đông Cứu, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
102 LÊ THỊ THANH TÂM 09/09/1991 168362947 X. Chuyên Ngoại, H. Duy Tiên, T. Hà Nam
103 NGUYỄN VĂN TÂM 04/05/1996 125805814 TT. Thứa, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
104 NGUYỄN VĂN TẤN 10/08/1993 125532980 TT. Thứa, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
105 PHẠM HUY TẠO 20/09/1992 145450689 X. Bãi Sậy, H. Ân Thi, T. Hưng Yên
106 LÊ HỒNG THÁI 22/10/1992 132085812 X. Thanh Minh, TX. Phú Thọ, T. Phú Thọ
107 DƯƠNG CẢNH THĂNG 12/04/1990 121921802 X. Lan Mẫu, H. Lục Nam, T. Bắc Giang
108 TRẦN ĐÌNH THĂNG 06/07/1976 125412999 X. Thái Bảo, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
109 BÙI VĂN THẮNG 09/08/1975 145441932 X. Phan Sào Nam, H. Phù Cừ, T. Hưng Yên
110 HỒ SỸ THẮNG 03/10/1987 131256652 X. Thọ Văn, H. Tam Nông, T. Phú Thọ
111 PHẠM TRỌNG THẮNG 14/10/1997 122273857 X. Cẩm Lý, H. Lục Nam, T. Bắc Giang
112 LÊ HỮU THÀNH 19/10/1990 145341318 X. Minh Đức, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
113 VŨ ĐẠI THÀNH 20/01/1993 001093004877 X. Lệ Chi, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội
114 NGUYỄN THỊ THẢO 06/03/1993 184079426 X. Kỳ Tiến, H. Kỳ Anh, T. Hà Tĩnh
115 NGUYỄN VĂN THIÊN 23/11/1996 142781843 X. Phạm Trấn, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
116 NGUYỄN XUÂN THIỆN 11/06/1987 145254531 X. Tiền Phong, H. Ân Thi, T. Hưng Yên
117 TRẦN MINH THIỀU 23/12/1990 030090005957 P. Vĩnh Niệm, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng
118 TRẦN THỊ THIM 15/01/1981 151813141 X. Nam Phú, H. Tiền Hải, T. Thái Bình
119 NGUYỄN TRỌNG THINH 30/06/1987 142566787 X. Cẩm Hưng, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
120 HOÀNG VĂN THỊNH 23/12/1977 033077000619 X. Nhân Hòa, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
121 NGUYỄN THỊ THỊNH 17/03/1983 027183000252 X. Xuân Thu, H. Sóc Sơn, TP. Hà Nội
122 LÊ THỊ MINH THU 01/09/1986 142740309 P. Tứ Minh, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
123 NGUYỄN THỊ THU 01/07/1976 125087673 X. Đại Lai, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
124 LƯU THỊ THƯ 06/05/1988 121756892 X. Cẩm Lý, H. Lục Nam, T. Bắc Giang
125 PHẠM CÔNG THƯ 23/10/1986 125173095 X. Lâm Thao, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
126 TRỊNH THỊ THƯ 25/01/1991 122012140 X. Quỳnh Sơn, H. Yên Dũng, T. Bắc Giang
127 KHỔNG TRỌNG THUỘC 12/04/1981 135051249 X. Yên Thạch, H. Sông Lô, T. Vĩnh Phúc
128 NGUYỄN MINH THƯỞNG 06/10/1987 121641333 X. Dĩnh Trì, TP. Bắc Giang, T. Bắc Giang
129 NGUYỄN THỊ THÚY 16/11/1981 080982345 P. Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, T. Lạng Sơn
130 ĐOÀN VĂN TIẾN 23/07/1980 145281294 X. Minh Hải, H. Văn Lâm, T. Hưng Yên
131 LƯỜNG VĂN TIẾN 06/10/1996 082322839 X. Xuân Tình, H. Lộc Bình, T. Lạng Sơn
132 DƯƠNG THỊ TÍNH 22/12/1982 033182004570 X. Đại Đồng, H. Văn Lâm, T. Hưng Yên
133 HOÀNG VĂN TĨNH 11/07/1978 145063512 TT. Ân Thi, H. Ân Thi, T. Hưng Yên
134 ĐÀO DUY TOẢN 21/01/1982 001082007039 X. Đông Sơn, H. Chương Mỹ, TP. Hà Nội
135 ĐÀO VĂN TOẢN 27/04/1983 030083008935 P. Thanh Bình, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
136 VŨ THỊ TRANG 14/11/1989 151730358 X. Nam Hà, H. Tiền Hải, T. Thái Bình
137 VƯƠNG THỊ TRANG 10/09/1996 145690579 X. Phan Đình Phùng, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
138 NGUYỄN TIẾN TRÚC 22/10/1966 183228568 X. Kỳ Phú, H. Kỳ Anh, T. Hà Tĩnh
139 NGUYỄN VĂN TRƯỞNG 08/03/1985 030085001979 X. Phạm Trấn, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
140 KHÚC VĂN TỨ 17/07/1977 034077007302 TT. Hưng Nhân, H. Hưng Hà, T. Thái Bình
141 NGUYỄN MẠNH TUẤN 23/01/1991 142580809 TT. Thanh Miện, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
142 NGUYỄN VĂN TUẤN 19/03/1992 142591365 X. Vĩnh Hồng, H. Bình Giang, T. Hải Dương
143 NGUYỄN VĂN TUẤN 01/06/1997 122180738 X. Lục Sơn, H. Lục Nam, T. Bắc Giang
144 HOÀNG VĂN TÙNG 15/10/1990 125360037 X. Trung Kênh, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
145 VŨ QUANG TÙNG 22/11/1988 145245859 X. Mễ Sở, H. Văn Giang, T. Hưng Yên
146 NGUYỄN QUÝ TÙY 08/08/1983 151475164 P. Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, T. Thái Bình
147 NGUYỄN THỊ THANH VÂN 13/07/1979 141817109 TT. Kẻ Sặt, H. Bình Giang, T. Hải Dương
148 LÊ XUÂN VANG 27/08/1989 125273142 X. Nghĩa Đạo, H. Thuận Thành, T. Bắc Ninh
149 NGUYỄN ĐÌNH VINH 12/07/1987 030087006275 X. Cộng Hòa, H. Nam Sách, T. Hải Dương
150 DƯƠNG HỮU VỤ 12/05/1971 135556480 TT. Lập Thạch, H. Lập Thạch, T. Vĩnh Phúc

 

Trung tâm dạy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô đào tạo và sát hạch các khoá học lái xe hạng:

-          Mô tô A1, A2

-          Ô tô B1 số tự động, B2, C

-          Nâng hạng, nâng dấu bằng D, E và FC

-          Cấp chứng chỉ xe nâng, máy xúc, xe cơ giới chuyên dùng

 


Chia sẻ bài viết: 
Video

Hỗ trợ
Liên hệ
Liên hệ
0904900368
Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype
Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô

Cơ sở 1 - Bắc Ninh: Cụm CN Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh

Cơ sở 2 - Bắc Ninh: Khu CN Lâm Bình, Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Ninh

Văn phòng đại diện Hà Nội:

Kết nối Facebook


Bản quyền 2015: Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô | Thiết kế website: hpsoft.vn