Hotline: 0904900368
Facebook twitter in Facebook

26/05/2020 - 8:35 PMadmin 3445 Lượt xem
KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP VÀ SÁT HẠCH THÁNG 06-2020
TT Khóa Khai giảng Bế giảng Thi tốt nghiệp Thi sát hạch
1 ATK78 14/02/2020 23/05/2020 01/06/2020
Thứ 2
05/06/2020
Thứ 6
B2K157 01/02/2020 12/05/2020
B2K195 01/02/2020 16/05/2020
CK114 20/12/2019 25/05/2020
EK85 10/03/2020 20/05/2020
2 Thi lại       11/06/2020
Thứ 5
3 ATK79 24/02/2020 27/05/2020 03/06/2020
Thứ 4
16/06/2020
Thứ 3
B2K158 01/02/2020 18/05/2020
B2K196 16/02/2020 28/05/2020
CK115 28/12/2019 28/05/2020
DK94 10/03/2020 20/05/2020
4 CK133 20/12/2019 25/05/2020 06/06/2020
Thứ 7
21/06/2020
Chủ nhật
ATK80 05/03/2020 05/06/2020 08/06/2020
Thứ 2
ATK81 19/03/2020 05/06/2020
B2K159 16/02/2020 28/05/2020
B2K197 24/02/2020 05/06/2020
5 ATK82 31/03/2020 16/06/2020 17/06/2020
Thứ 4
26/06/2020
Thứ 6
B2K160 24/02/2020 03/06/2020
B2K161 03/03/2020 09/06/2020
B2K162 03/03/2020 09/06/2020
6 A1,2       27/06/2020
Thứ 7
7 B2K163 09/03/2020 14/06/2020 23/06/2020
Thứ 3
Thi sát hạch tháng 07/2020
B2K164 19/03/2020 22/06/2020
B2K198 10/03/2020 16/06/2020
CK116 01/02/2020 21/06/2020
FcK64 12/05/2020 21/06/2020
8 ATK83 11/04/2020 27/06/2020 Dự kiến
30/06/2020
Thứ 3
Thi sát hạch tháng 07/2020
ATK84 11/04/2020 27/06/2020
B2K165 22/03/2020 25/06/2020
B2K199 21/03/2020 25/06/2020
CK117 06/02/2020 27/06/2020

Chia sẻ bài viết: 
Video

Hỗ trợ
Liên hệ
Liên hệ
0904900368
Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype
Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô

Cơ sở 1 - Bắc Ninh: Cụm CN Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh

Cơ sở 2 - Bắc Ninh: Khu CN Lâm Bình, Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Ninh

Văn phòng đại diện Hà Nội:

Kết nối Facebook


Bản quyền 2015: Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô | Thiết kế website: hpsoft.vn