Hotline: 0904900368
Facebook twitter in Facebook

25/02/2021 - 11:05 PMadmin 4190 Lượt xem
KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP VÀ SÁT HẠCH THÁNG 03-2021
L/h: 0904900368
TT Khóa Khai giảng Bế giảng Thi Tốt nghiệp
 (Cấp chứng chỉ nghề)
Thi sát hạch
(Cấp GPLX)
1 ATK121 07/11/2020 23/01/2021 06/03/2021
Thứ 7
13/03/2021
Thứ 7
ATK122 10/11/2020 26/01/2021
B2K210 29/10/2020 30/01/2021
B2K211 09/11/2020 10/02/2021
B2K216-T1 11/11/2020 12/02/2021
CK133 23/09/2020 10/02/2021
CK134 23/09/2020 10/02/2021
FcK73 27/11/2020 21/01/2021
2 ATK123 24/11/2020 09/02/2021 14/03/2021
Chủ nhật
20/03/2021
Thứ 7
ATK124 01/12/2020 16/02/2021
B2K212 11/11/2020 12/02/2021
B2K213 16/11/2020 17/02/2021
CK141-T1 27/09/2020 14/02/2021
DK104 16/12/2020 06/02/2021
FCK74 29/12/2020 07/02/2021
3 ATK125 01/12/2020 16/02/2021 22/03/2021
Thứ 2
29/03/2021
Thứ 2
ATK126 06/12/2020 21/02/2021
B2K214 20/11/2020 21/02/2021
B2K217-T1 21/11/2020 22/02/2021
CK135 25/09/2020 12/02/2021
EK93 16/12/2020 06/02/2021
4 ATK127 13/12/2020 28/02/2021 25/03/2021
Thứ 5
Tháng 04/21
ATK128 22/12/2020 09/03/2021
B2K215 23/11/2020 24/02/2021
B2K216 23/11/2020 24/02/2021
CK136 09/10/2020 26/02/2021
5 CK142-T1 14/10/2020 03/03/2021 30/03/2021
Thứ 3
Tháng 04/21
ATK129 22/12/2020 09/03/2021 31/03/2021
Thứ 4
B2K217 25/11/2020 26/02/2021
B2K218 27/11/2020 28/02/2021
B2K219 30/11/2020 03/03/2021
DK105 12/01/2021 05/03/2021
EK94 17/01/2021 10/03/2021
6 A1,A2       21/03/2021
Chủ nhật
7 A1       27/03/2021
Thứ 7

 http://laixedongdo.vn,  http://laixedongdo.com


 

Chia sẻ bài viết: 
Video

Hỗ trợ
Liên hệ
Liên hệ
0904900368
Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype
Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô

Cơ sở 1 - Bắc Ninh: Cụm CN Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh

Cơ sở 2 - Bắc Ninh: Khu CN Lâm Bình, Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Ninh

Văn phòng đại diện Hà Nội:

Kết nối Facebook


Bản quyền 2015: Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô | Thiết kế website: hpsoft.vn