Hotline: 0904900368
Facebook twitter in Facebook

02/02/2020 - 6:37 AMAdmin 3149 Lượt xem
LỊCH THI TỐT NGHIỆP & SÁT HẠCH CÁC KHOÁ HỌC LÁI XE THÁNG 02-2020
 Trung tâm sát hạch lái xe Đông Đô: 0904.900.368
TT Khóa Khai giảng Bế giảng Thi tốt nghiệp Thi sát hạch
1 B2K186 03/10/2019 10/01/2020 14/01/2020
Thứ 3
08/02/2020
Thứ 7
B2K139 03/10/2019 05/01/2010
CK103 25/08/2019 14/01/2020
2 B2K140 03/10/2019 05/01/2020 18/01/2020
Thứ 7
14/02/2020
Thứ 6
B2K141 17/10/2019 18/01/2020
DK89 25/11/2019 17/01/2020
EK78 25/11/2019 17/01/2020
3 Mô tô A1, A2 - Liên hệ0904.900.368 16/02/2020
Chủ nhật
4 ATK67 04/11/2019 20/01/2020 02/02/2020
Chủ nhật
19/02/2020
Thứ 4
B2K142 25/10/2019 31/01/2020
B2K143 25/10/2019 31/01/2020
EK79 30/11/2019 21/01/2020
DK90 08/12/2019 30/01/2020
5 ATK68 14/11/2019 06/02/2020 15/02/2020
Thứ 7
25/02/2020
Thứ 3
B2K187 25/10/2019 31/01/2020
B2K188 09/11/2019 15/02/2020
CK104 25/08/2019 05/02/2020
EK80 08/12/2019 30/01/2020
6 CK129 16/09/2019 10/02/2020 21/02/2020 29/2/2020
Thứ 7
ATK69 25/11/2019 13/02/2020 23/2/2020
Chủ nhật
B2K144 09/11/2019 15/02/2020
B2K189 14/11/2019 23/02/2020
CK105 16/09/2019 10/02/2020
DK91 21/12/2019 10/02/2020
Fc59 25/12/2019 04/02/2020

Chia sẻ bài viết: 
Video

Hỗ trợ
Liên hệ
Liên hệ
0904900368
Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype
Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô

Cơ sở 1 - Bắc Ninh: Cụm CN Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh

Cơ sở 2 - Bắc Ninh: Khu CN Lâm Bình, Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Ninh

Văn phòng đại diện Hà Nội:

Kết nối Facebook


Bản quyền 2015: Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô | Thiết kế website: hpsoft.vn