Hotline: 0904900368
Facebook twitter in Facebook

02/02/2020 - 6:37 AMAdmin 2199 Lượt xem
KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP VÀ SÁT HẠCH THÁNG 01-2020
           
TT Khóa Khai giảng Bế giảng Thi tốt nghiệp Thi sát hạch
1 ATK65 08/10/2019 25/12/2019 30/12/2019
Thứ 2
04/01/2020
Thứ 7
B2K136 21/09/2019 23/12/2019
B2K137 21/09/2019 23/12/2019
CK102 10/05/2019 29/12/2019
FCK57 05/11/2019 25/12/2019
2 ATK66 16/10/2019 01/01/2020 02/01/2020
Thứ 4
08/01/2020
Thứ 4
B2K138 21/09/2019 23/12/2019
B2K185 25/09/2019 27/12/2019
CK128 15/08/2019 02/01/2020
DK88 04/11/2019 27/12/2019
FCK58 14/11/2019 27/12/2019
3 B2K186 03/10/2019 10/01/2020 14/01/2020
Thứ 3
Sát hạch tháng 02/2020
B2K139 03/10/2019 04/01/2010
CK103 25/08/2019 14/01/2020
4 B2K140 03/10/2019 04/01/2020 18/01/2020
Thứ 7
Sát hạch tháng 02/2020
B2K141 17/10/2019 18/01/2020
DK89 25/11/2019 17/01/2020
EK78 25/11/2019 17/01/2020

Chia sẻ bài viết: Xem thêm:
 • ,

 • Video

  Hỗ trợ
  Liên hệ
  Liên hệ
  0904900368
  Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype
  Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô

  Cơ sở 1 - Bắc Ninh: Cụm CN Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh

  Cơ sở 2 - Bắc Ninh: Khu CN Lâm Bình, Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Ninh

  Văn phòng đại diện Hà Nội:

  Kết nối Facebook


  Bản quyền 2015: Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô | Thiết kế website: hpsoft.vn