Hotline: 0904900368
Facebook twitter in Facebook

01/08/2019 - 3:55 PMAdmin 3130 Lượt xem
KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP VÀ SÁT HẠCH THÁNG 08
Stt Khóa Khai giảng Bế giảng Thi Tốt nghiệp Thi Sát hạch
1 CK90 25/02/2019 14/07/2019 31/07/2019 06/08/2019
B2K111 19/04/2019 21/07/2019
ATK53 15/05/2019 31/07/2019
ATK54 15/05/2019 31/07/2019
2 THI LẠI   13/08/2019
3 Mô tô A1, A2   17/08/2019
4 CK91 10/03/2019 27/07/2019 11/08/2019 18/08/2019
ATK55 23/05/2019 07/08/2019
B2K112 08/05/2019 09/08/2019
B2K113 08/05/2019 09/08/2019
DK79 19/06/2019 10/08/2019
EK72 19/06/2019 10/08/2019
5 CK122 15/03/2019 03/08/2019 14/08/2019 24/08/2019
CK123 27/03/2019 15/08/2019 19/08/2019
B2K114 08/05/2019 09/08/2019
B2K115 15/05/2019 16/08/2019
B2K175 15/05/2019 16/08/2019
6 ATK56 03/06/2019 18/08/2019 29/08/2019 Tháng 9
DK80 01/07/2019 22/8/2019
EK73 01/07/2019 22/8/2019
B2K116 23/05/2019 24/08/2019
B2K176 23/05/2019 24/08/2019

 


Chia sẻ bài viết: Xem thêm:
 • Hoc lai xe
 • ,

 • Video

  Hỗ trợ
  Liên hệ
  Liên hệ
  0904900368
  Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype
  Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô

  Cơ sở 1 - Bắc Ninh: Cụm CN Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh

  Cơ sở 2 - Bắc Ninh: Khu CN Lâm Bình, Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Ninh

  Văn phòng đại diện Hà Nội:

  Kết nối Facebook


  Bản quyền 2015: Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô | Thiết kế website: hpsoft.vn