Hotline: 0904900368
Facebook twitter in Facebook

24/10/2018 - 11:58 AMAdmin 2586 Lượt xem
KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP VÀ SÁT HẠCH CÁC KHOÁ HỌC LÁI XE THÁNG 11
Stt Khóa Khai giảng Bế giảng TN SH
1 B2K161 20/07/2018 21/10/2018 03/11/2018 11/11/2018
CK73 08/06/2018 25/10/2018
B2K86 27/07/2018 28/10/2018
EK60 03/09/2018 25/10/2018
2 DK65 03/09/2018 25/10/2018 15/11/2018 22/11/2018
B2K162 27/07/2018 28/10/2018
ATK37 13/08/2018 29/10/2018
B2K87 11/08/2018 12/11/2018
CK74 24/06/2018 11/11/2018
EK61 24/09/2018 15/11/2018
3 CK75 24/06/2018 11/11/2018 25/11/2018 30/11/2018
B2K163 07/08/2018 08/11/2018
ATK38 30/08/2018 15/11/2018
DK66 24/09/2018 15/11/2018
DK67 01/10/2018 22/11/2018
EK62 01/10/2018 22/11/2018
FCK47 08/10/2018 21/11/2018
CK113 05/07/2018 22/11/2018 23/11/2018
4 A1, A2     25/11/2018

Chia sẻ bài viết: Xem thêm:
 • ,

 • Video

  Hỗ trợ
  Liên hệ
  Liên hệ
  0904900368
  Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype
  Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô

  Cơ sở 1 - Bắc Ninh: Cụm CN Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh

  Cơ sở 2 - Bắc Ninh: Khu CN Lâm Bình, Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Ninh

  Văn phòng đại diện Hà Nội:

  Kết nối Facebook


  Bản quyền 2015: Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô | Thiết kế website: hpsoft.vn