Hotline: 0904900368
Facebook twitter in Facebook

10/06/2017 - 7:32 AMAdmin 2296 Lượt xem
DANH SÁCH HỌC VIÊN CK40 T2
  GVCN: Hoàng Văn Thủy Khai giảng: 29/05/2017
      Bế giảng: 31/10/2017
STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Địa chỉ thường trú
1 PHẠM ĐÌNH AN 07/12/1995 082264900 X. Đồng Tân, H. Hữu Lũng, T. Lạng Sơn
2 HỨA VĂN ÂN 18/03/1992 082218006 X. Đồng Tân, H. Hữu Lũng, T. Lạng Sơn
3 LÊ HỮU BÍNH 28/01/1984 197117765 X. Hải Hòa, H. Hải Lăng, T. Quảng Trị
4 ĐỒNG VĂN BÌNH 25/08/1994 122220631 X. Nghĩa Hòa, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
5 PHẠM ĐÌNH BÌNH 19/12/1993 082173975 X. Đồng Tân, H. Hữu Lũng, T. Lạng Sơn
6 GIANG LÊ BỘ 09/10/1984 145200220 X. Đông Tảo, H. Khóai Châu, T. Hưng Yên
7 VŨ VĂN CHỈNH 07/04/1975 151171003 X. Đông Cơ, H. Tiền Hải, T. Thái Bình
8 KHÚC VĂN CHUNG 25/12/1994 145562189 X. Cẩm Xá, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
9 ĐỒNG NGỌC CƯỜNG 17/06/1995 122215404 X. Nghĩa Hòa, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
10 NGUYỄN TRẮC CƯỜNG 13/09/1991 142505965 X. Tân Việt, H. Thanh Hà, T. Hải Dương
11 BẾ CHU ĐẠT 11/02/1988 082079317 X. Tân Thành, H. Hữu Lũng, T. Lạng Sơn
12 PHẠM ĐÌNH ĐÔNG 30/10/1989 142328277 X. Bình Xuyên, H. Bình Giang, T. Hải Dương
13 NGUYỄN THÀNH ĐỒNG 25/11/1983 068083000091 X. Thanh Khê, H. Thanh Hà, T. Hải Dương
14 HOÀNG VĂN DỤC 14/05/1975 060683288 X. Minh Xuân, H. Lục Yên, T. Yên Bái
15 NGUYỄN HOÀI ĐỨC 24/10/1978 142228291 X. Ngọc Liên, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
16 NGUYỄN VĂN ĐỨC 20/09/1980 060673520 TT. Yên Thế, H. Lục Yên, T. Yên Bái
17 HOÀNG VĂN DŨNG 23/01/1980 060684702 X. Minh Xuân, H. Lục Yên, T. Yên Bái
18 HOÀNG VĂN DUY 28/11/1994 125581308 X. Trung Kênh, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
19 HOÀNG ĐỨC HIỂN 15/08/1984 060729267 X. Minh Xuân, H. Lục Yên, T. Yên Bái
20 TRIỆU SINH HÒA 23/10/1988 081062446 X. Hữu Liên, H. Hữu Lũng, T. Lạng Sơn
21 PHẠM ĐỨC HỢI 16/06/1995 142669636 X. Thống Kênh, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
22 HOÀNG THANH HỒNG 22/09/1994 060987053 X. Liễu Đô, H. Lục Yên, T. Yên Bái
23 HỨA VĂN HÙNG 26/01/1987 082120185 X. Đồng Tân, H. Hữu Lũng, T. Lạng Sơn
24 NGUYỄN THANH HÙNG 10/02/1984 001084007194 X. Đức Thượng, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
25 VŨ VIẾT HƯỞNG 08/10/1984 142113171 X. Tân Việt, H. Bình Giang, T. Hải Dương
26 NGUYỄN VĂN KHU 02/04/1988 082088143 X. Yên Thịnh, H. Hữu Lũng, T. Lạng Sơn
27 ĐỖ VĂN LONG 10/09/1982 215354023 P. Bùi Thị Xuân, TP. Qui Nhơn, T. Bình Định
28 LƯƠNG CÔNG MẠNH 21/07/1993 142671677 X. Cẩm Điền, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
29 NGUYỄN THẾ NAM 05/03/1996 125636554 X. Vạn Ninh, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
30 NGUYỄN VIẾT NAM 25/01/1993 125887263 X. Đại Bái, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
31 BÙI ĐỨC NGUYÊN 24/10/1985 060723231 X. Tô Mậu, H. Lục Yên, T. Yên Bái
32 LÊ THANH PHƯƠNG 18/10/1981 030081002594 X. Ngọc Liên, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
33 HOÀNG VĂN QUÂN 15/07/1992 082174382 X. Đồng Tân, H. Hữu Lũng, T. Lạng Sơn
34 NGUYỄN VĂN QUÂN 26/11/1995 125597069 X. Đại Bái, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
35 NGUYỄN VĂN QUYẾT 12/12/1981 142078702 X. Tân Hương, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
36 NGUYỄN CHÍ QUỲNH 29/05/1986 173078108 X. Thiệu Nguyên, H. Thiệu Hóa, T. Thanh Hóa
37 VI VĂN SÁNG 11/10/1983 081058437 X. Minh Sơn, H. Hữu Lũng, T. Lạng Sơn
38 ĐỒNG ĐỨC TÀI 02/01/1994 142668372 X. Liên Hồng, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
39 LÊ VĂN THĂNG 18/09/1989 121918154 X. Thường Thắng, H. Hiệp Hòa, T. Bắc Giang
40 LÊ ĐĂNG THẮNG 18/08/1992 121895514 X. Phúc Hòa, H. Tân Yên, T. Bắc Giang
41 NGUYỄN DUY THẮNG 27/05/1978 142632830 X. Hà Kỳ, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
42 ĐẶNG ĐÌNH THÀNH 10/10/1981 038081003690 X. Thiệu Công, H. Thiệu Hóa, T. Thanh Hóa
43 HỨA TRUNG THÀNH 17/03/1993 082175951 X. Trấn Ninh, H. Văn Quan, T. Lạng Sơn
44 LÊ ĐỨC THÀNH 04/01/1986 142130691 P. Việt Hòa, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
45 NGUYỄN MINH THÀNH 05/10/1990 142568325 X. Cẩm Hưng, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
46 NGUYỄN VĂN THÀNH 25/06/1989 125321552 X. Ninh Xá, H. Thuận Thành, T. Bắc Ninh
47 ĐỖ TRỌNG THẾ 07/06/1983 142117704 X. Nhật Tân, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
48 HOÀNG VĂN THIỆU 04/06/1994 142801050 X. Cẩm Hưng, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
49 NGUYỄN BÁ THUẬN 26/05/1995 142801238 X. Thạch Lỗi, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
50 NGUYỄN VĂN THUẬN 01/06/1983 125025879 X. Đình Tổ, H. Thuận Thành, T. Bắc Ninh
51 VŨ ĐÌNH THỤY 21/10/1986 142162426 X. Tân Việt, H. Bình Giang, T. Hải Dương
52 HOÀNG VĂN TÌNH 26/06/1991 082136134 X. Hữu Liên, H. Hữu Lũng, T. Lạng Sơn
53 BÙI VĂN TOÁN 01/12/1982 030082001788 X. Thanh Khê, H. Thanh Hà, T. Hải Dương
54 NGUYỄN ĐỨC TOÀN 15/02/1971 121575589 X. Canh Nậu, H. Yên Thế, T. Bắc Giang
55 NÔNG ĐỨC TRÍ 13/10/1982 060731894 X. Yên Thắng, H. Lục Yên, T. Yên Bái
56 MA VĂN TRÌNH 09/01/1990 082135757 X. Hòa Bình, H. Hữu Lũng, T. Lạng Sơn
57 NGUYỄN THÀNH TRUNG 21/04/1994 017268016 X. Đức Thượng, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
58 ĐOÀN VĂN TRƯỜNG 24/09/1989 125340962 X. Trung Kênh, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
59 TRƯƠNG ĐÌNH TRƯỜNG 23/05/1990 145355193 X. Liêu Xá, H. Yên Mỹ, T. Hưng Yên
60 NGUYỄN MẠNH TUẤN 10/10/1988 125275859 P. Vệ An, TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh
61 NGUYỄN MẠNH TÙNG 23/04/1990 082303810 TT. Đồng Đăng, H. Cao Lộc, T. Lạng Sơn
62 HOÀNG VĂN TÙY 01/05/1987 082079751 X. Yên Thịnh, H. Hữu Lũng, T. Lạng Sơn
63 NGUYỄN TRUNG TUYẾN 20/08/1982 111755557 X. Vạn Thái, H. Ứng Hòa, TP. Hà Nội
64 NGUYỄN VĂN TUYẾN 20/10/1990 121832570 X. Yên Định, H. Sơn Động, T. Bắc Giang

Chia sẻ bài viết: Xem thêm:
 • ,

 • Video

  Hỗ trợ
  Liên hệ
  Liên hệ
  0904900368
  Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype
  Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô

  Cơ sở 1 - Bắc Ninh: Cụm CN Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh

  Cơ sở 2 - Bắc Ninh: Khu CN Lâm Bình, Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Ninh

  Văn phòng đại diện Hà Nội:

  Kết nối Facebook


  Bản quyền 2015: Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô | Thiết kế website: hpsoft.vn