Hotline: 0904900368
Facebook twitter in Facebook

12/09/2018 - 1:20 PMAdmin 3457 Lượt xem
DANH SÁCH HỌC VIÊN B2K89 T2
  GVCN:  Khai giảng: 03/09/2018
      Bế giảng: 05/12/2018
STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Địa chỉ thường trú
1 NGUYỄN VĂN AN 20/10/1970 122228925 TT. Đồi Ngô, H. Lục Nam, T. Bắc Giang
2 HÀ THỊ ANH 01/07/1987 095065686 X. Quang Phong, H. Na Rì, T. Bắc Kạn
3 LÊ MAI ANH 12/09/1996 122228272 X. Hồng Giang, H. Lục Ngạn, T. Bắc Giang
4 NGUYỄN THỊ ANH 30/09/1999 142886933 X. Đoàn Tùng, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
5 NGUYỄN THỊ ẢNH 09/11/1973 121142925 X. Việt Lập, H. Tân Yên, T. Bắc Giang
6 NGUYỄN VĂN BẮC 02/06/1998 125797808 X. Nguyệt Đức, H. Thuận Thành, T. Bắc Ninh
7 NGUYỄN VĂN BỘ 19/08/1960 120101657 X. Hương Lạc, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
8 THÁI MINH CHIẾN 03/07/2000 034200003617 TT. Hưng Nhân, H. Hưng Hà, T. Thái Bình
9 ĐÀO VĂN CHIỂN 28/04/1984 030084001946 X. Cẩm Đông, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
10 PHẠM SỸ CHIỀU 30/08/1993 034093006454 X. Nguyên Xá, H. Vũ Thư, T. Thái Bình
11 HỨA VĂN CHÍNH 02/07/1978 095181890 X. Liêm Thuỷ, H. Na Rì, T. Bắc Kạn
12 HÀ VĂN CHUNG 23/12/1985 095109781 X. Liêm Thuỷ, H. Na Rì, T. Bắc Kạn
13 LÔ MINH CHUYÊN 23/05/1971 095187056 X. Xuân Dương, H. Na Rì, T. Bắc Kạn
14 NGUYỄN VĂN CHUYỀN 19/12/1983 125036734 X. Bình Định, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
15 LÝ VĂN CÔNG 11/08/1983 095205344 X. Xuân Dương, H. Na Rì, T. Bắc Kạn
16 BÙI VĂN CƯỜNG 20/01/1990 145491910 X. Yên Hòa, H. Yên Mỹ, T. Hưng Yên
17 NGUYỄN TĂNG CƯỜNG 29/07/1991 125345334 X. Lãng Ngâm, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
18 NGUYỄN XUÂN CƯỜNG 06/08/1985 125139000 X. Đình Tổ, H. Thuận Thành, T. Bắc Ninh
19 NGUYỄN THỊ ĐIỂM 21/10/1982 145001478 X. Ngọc Lâm, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
20 CAO VĂN ĐIỆP 25/02/1994 125581596 X. Trung Kênh, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
21 NGUYỄN XUÂN DIỆU 21/10/1984 033084002419 X. Tống Phan, H. Phù Cừ, T. Hưng Yên
22 NGUYỄN VĂN ĐÔ 01/10/1960 120089990 X. Hương Lạc, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
23 TRẦN XUÂN ĐÓA 20/12/1962 150265834 X. Đông Lâm, H. Tiền Hải, T. Thái Bình
24 HOÀNG THỊ ĐÔNG 01/11/1982 030182004701 X. Cẩm Điền, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
25 NGUYỄN ANH ĐỨC 28/08/1988 121753001 X. Tân Sỏi, H. Yên Thế, T. Bắc Giang
26 NGUYỄN THỊ DUNG 02/12/1984 121644290 X. Hương Sơn, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
27 VŨ XUÂN DŨNG 07/02/1992 142544876 X. Yết Kiêu, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
28 TRẦN HƯỚNG DƯƠNG 28/08/1990 121854851 X. Cao Xá, H. Tân Yên, T. Bắc Giang
29 VŨ HOÀNG DƯƠNG 08/04/1997 142950571 P. Thạch Khôi, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
30 PHẠM ĐÌNH KHƯƠNG DUY 11/12/1984 030084000829 X. Hùng Thắng, H. Bình Giang, T. Hải Dương
31 VŨ VĂN GIẢNG 10/10/1993 033093000529 X. Đa Lộc, H. Ân Thi, T. Hưng Yên
32 TẠ THỊ HÀ 03/05/1978 125868966 X. Yên Giả, H. Quế Võ, T. Bắc Ninh
33 HỨA VIỆT HÀO 11/03/1990 121818204 X. Hồng Kỳ, H. Yên Thế, T. Bắc Giang
34 NGUYỄN SỸ HIẾU 01/11/2000 125864762 X. Đông Cứu, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
35 ĐỖ VĂN HÒA 08/07/2000 033200000763 X. Cẩm Xá, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
36 VŨ THỊ HÒA 27/10/1988 030188002526 X. Cẩm Hưng, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
37 NGUYỄN THÀNH HOÀNG 19/09/1982 125286070 X. An Bình, H. Thuận Thành, T. Bắc Ninh
38 VŨ ĐỨC HOÀNG 19/04/1985 030085006796 X. Cẩm Hưng, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
39 DƯƠNG BÍCH HỒNG 15/06/1984 080990790 TT. Na Sầm, H. Văn Lãng, T. Lạng Sơn
40 PHẠM VĂN HÙNG 12/06/1994 013163635 X. Thụy Lâm, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
41 PHẠM QUANG HƯNG 11/09/1974 070515663 X. Thượng ấm, H. Sơn Dương, T. Tuyên Quang
42 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 22/11/1984 125177471 X. Ngũ Thái, H. Thuận Thành, T. Bắc Ninh
43 NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG 01/06/1990 121984288 X. Tam Hiệp, H. Yên Thế, T. Bắc Giang
44 NGUYỄN VĂN HƯƠNG 10/11/1977 121369320 X. Đồng Kỳ, H. Yên Thế, T. Bắc Giang
45 NGUYỄN TĂNG HỮU 07/01/1990 125332554 X. An Thịnh, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
46 NGUYỄN TỐ HỮU 30/09/1996 125782210 X. Trung Chính, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
47 VŨ VĂN HỮU 08/04/1999 030099002180 X. Lương Điền, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
48 NGUYỄN VĂN HUYẾN 02/09/1985 034085005297 X. Thái Thuỷ, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
49 LƯU VĂN KHÁ 29/11/1990 142174920 X. Hồng Hưng, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
50 NGÔ VĂN KHIÊM 04/11/1979 091934418 TT. Hương Sơn, H. Phú Bình, T. Thái Nguyên
51 LÊ VĂN KIÊN 25/02/1990 033090000381 X. Đông Tảo, H. Khóai Châu, T. Hưng Yên
52 PHẠM TIẾN KIÊN 25/12/1968 030068000676 X. Cẩm Sơn, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
53 DƯƠNG THỊ QUẾ LÂM 15/04/1976 013372038 X. Yên Thường, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội
54 PHẠM THỊ LAN 29/04/1977 034177000628 X. Đông Quí, H. Tiền Hải, T. Thái Bình
55 VŨ THỊ LIÊN 03/08/1984 033184000758 X. Nhân Hòa, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
56 LÊ VĂN LINH 18/07/2000 125955964 P. Phong Khê, TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh
57 THÁI HẢI LINH 28/05/1994 013044269 P. Trung Phụng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
58 VŨ VĂN LỘC 22/12/1990 030090002254 X. Vĩnh Hồng, H. Bình Giang, T. Hải Dương
59 NGUYỄN TẮC LỢI 30/12/1986 121693306 X. Hương Sơn, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
60 NGUYỄN VĂN LONG 10/12/1993 017369829 X. An Thượng, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
61 NGUYỄN BÁ LUÂN 15/03/1989 125379723 X. Bình Định, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
62 HÀ THỊ LƯƠNG 05/07/1963 082135623 TT. Hữu Lũng, H. Hữu Lũng, T. Lạng Sơn
63 NGUYỄN VĂN MẠNH 25/05/1971 145878310 X. Phan Đình Phùng, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
64 ĐINH VĂN MINH 07/08/1989 125297887 X. Đông Cứu, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
65 ĐOÀN THỊ THÚY MÙI 05/02/1979 034179001693 X. Đông Lâm, H. Tiền Hải, T. Thái Bình
66 HOÀNG VĂN NAM 20/04/1995 030095001503 X. Tân Phong, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
67 NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA 09/06/1984 030184010160 P. Bình Hàn, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
68 LÊ THỊ NGÂN 06/07/1980 030180001950 X. Hồng Hưng, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
69 NGUYỄN THỊ NGÂN 21/08/1997 122261332 X. Tân Quang, H. Lục Ngạn, T. Bắc Giang
70 LÔ VĂN NGHIÊN 27/12/1969 095181596 X. Liêm Thuỷ, H. Na Rì, T. Bắc Kạn
71 CHU VĂN NGUYÊN 20/07/1989 030089004638 X. Tráng Liệt, H. Bình Giang, T. Hải Dương
72 TRẦN THỊ NHIÊN 19/07/1984 121835879 X. Tân Quang, H. Lục Ngạn, T. Bắc Giang
73 NGUYỄN THỊ NHU 12/03/1985 125155004 X. Bình Dương, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
74 TRẦN THỊ NHƯ 28/08/1982 121462243 X. Tân Quang, H. Lục Ngạn, T. Bắc Giang
75 LÊ THỊ NHUNG 09/09/1983 082298408 P. Đông Kinh, TP. Lạng Sơn, T. Lạng Sơn
76 BÙI NĂNG PHONG 12/08/1999 030099000581 X. Cẩm Định, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
77 NGUYỄN VĂN PHONG 20/10/1987 034087005458 X. Quỳnh Hội, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
78 PHẠM HỒNG PHONG 28/06/1980 030080004812 P. Bình Hàn, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
79 LƯƠNG THỊ PHÚC 02/09/1990 030190000750 X. Cẩm Hoàng, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
80 ĐINH CÔNG PHƯƠNG 14/11/1996 142855286 P. Bình Hàn, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
81 HỒ VĂN PHƯƠNG 16/03/1995 187430237 X. Tiến Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An
82 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 21/03/1975 027175000070 P. Việt Hưng, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
83 NGUYỄN XUÂN QUỐC 01/08/1982 125010217 X. Hà Mãn, H. Thuận Thành, T. Bắc Ninh
84 VŨ VĂN QUY 22/04/1986 030086004350 X. Cẩm Hưng, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
85 NGUYỄN XUÂN QUYẾT 15/03/1969 141793966 X. Ngọc Liên, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
86 TRƯƠNG VĂN RUNG 10/08/1975 034075003960 X. Nam Trung, H. Tiền Hải, T. Thái Bình
87 HOÀNG NGỌC SÁNG 21/11/2000 082340886 X. Yên Vượng, H. Hữu Lũng, T. Lạng Sơn
88 NGUYỄN HƯƠNG SƠN 02/09/1977 080825913 TT. Đồng Mỏ, H. Chi Lăng, T. Lạng Sơn
89 NGUYỄN NGỌC SƠN 28/03/1999 027099000006 P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
90 PHẠM ĐÌNH SƠN 10/09/1993 142587770 X. Đoàn Tùng, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
91 TRẦN TRỌNG SƠN 05/01/2000 125930332 X. Trung Chính, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
92 LÊ ĐÌNH TÂM 10/10/1973 145700796 X. Nhân Hòa, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
93 TRỊNH XUÂN TÂN 16/09/1984 121401550 X. Hợp Đức, H. Tân Yên, T. Bắc Giang
94 HOÀNG THỊ TỀU 25/02/1982 121835770 X. Tân Quang, H. Lục Ngạn, T. Bắc Giang
95 HOÀNG VĂN THÁI 01/03/1973 030073000731 TT. Lai Cách, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
96 LÊ QUANG THÁI 18/11/1988 034088007134 X. Đông Lâm, H. Tiền Hải, T. Thái Bình
97 VŨ QUYẾT THẮNG 07/08/1981 145022989 X. Việt Hưng, H. Văn Lâm, T. Hưng Yên
98 LÊ VĂN THÀNH 24/04/1992 125466471 X. Xuân Lai, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
99 LÊ VĂN THẬT 10/12/1990 030090000159 X. Cao An, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
100 LĂNG THÚY THƠM 29/03/1974 080965985 TT. Đồng Mỏ, H. Chi Lăng, T. Lạng Sơn
101 LÔ VIẾT THÔNG 08/10/1979 095187057 X. Xuân Dương, H. Na Rì, T. Bắc Kạn
102 NGUYỄN VĂN THƯ 05/11/1968 121417490 X. Hương Lạc, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
103 HOÀNG VĂN THỤ 10/12/1992 142591002 X. Bình Xuyên, H. Bình Giang, T. Hải Dương
104 PHAN VĂN THUẦN 07/05/1987 036087007692 X. Xuân Phú, H. Xuân Trường, T. Nam Định
105 TRẦN ĐỨC THUẬN 22/05/1964 011038847 P. Văn Chương, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
106 NGUYỄN THỊ THỦY 01/01/1985 121408150 X. Hồng Giang, H. Lục Ngạn, T. Bắc Giang
107 PHẠM THỊ BÍCH THỦY 09/09/1980 141829649 P. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
108 NGUYỄN ĐÌNH TIẾN 02/11/2000 125887990 X. Đông Cứu, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
109 LƯU VĂN TIN 06/09/1989 030089002095 X. Hồng Hưng, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
110 NGUYỄN HỮU TÌNH 09/05/1969 121415379 X. Việt Lập, H. Tân Yên, T. Bắc Giang
111 TRẦN VĂN TÌNH 21/11/1975 090680041 X. Kha Sơn, H. Phú Bình, T. Thái Nguyên
112 ĐỖ THỊ HƯƠNG TRANG 06/10/1988 121765850 X. Tân Thịnh, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
113 NGÔ XUÂN TRỊNH 23/03/1973 034073001078 X. Thụy Lương, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
114 NGUYỄN VĂN TUÂN 02/11/1980 034080005427 X. Quỳnh Hội, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
115 NGUYỄN VĂN TUÂN 29/07/1988 121926546 X. Lương Phong, H. Hiệp Hòa, T. Bắc Giang
116 CHU ANH TUẤN 22/11/1973 033073000578 X. Nhân Hòa, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
117 ĐINH BÁ TUẤN 06/11/2000 125895181 X. Đông Cứu, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
118 VŨ VĂN TUẤN 03/04/1978 011859888 X. Lệ Chi, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội
119 MẠCH THẾ TÙNG 19/12/1987 142421201 TT. Cẩm Giàng, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
120 NGUYỄN THANH TÙNG 03/09/1972 027072000270 X. Sơn Đông, TX. Sơn Tây, TP. Hà Nội
121 NGUYỄN VĂN TÙNG 11/09/1992 125386438 X. Song Liễu, H. Thuận Thành, T. Bắc Ninh
122 PHẠM VĂN TÙNG 03/01/1993 125595832 X. Bình Định, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
123 ĐỖ NGỌC TUYÊN 20/11/1979 030079006046 X. Nhật Tân, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
124 ĐOÀN THỊ TUYẾT 29/10/1977 080965821 X. Quang Lang, H. Chi Lăng, T. Lạng Sơn
125 VŨ TÙY VÂN 13/10/1984 081037298 P. Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, T. Lạng Sơn
126 LƯƠNG XUÂN VIỆT 25/10/1980 121526989 X. Tân Mỹ, TP. Bắc Giang, T. Bắc Giang
127 VŨ VIẾT VIỆT 01/07/1975 125111103 X. Trạm Lộ, H. Thuận Thành, T. Bắc Ninh
128 ĐOÀN ĐẮC VƯỢNG 25/10/1981 125931926 X. Phú Hòa, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
129 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 30/01/1990 145341394 X. Minh Đức, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
130 PHẠM THỊ HẢI YẾN 21/11/1992 142566609 X. Cẩm Sơn, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương

 

Trung tâm dạy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô đào tạo và sát hạch các khoá học lái xe hạng:

-          Mô tô A1, A2

-          Ô tô B1 số tự động, B2, C

-          Nâng hạng, nâng dấu bằng D, E và FC

Cấp chứng chỉ xe nâng, máy xúc, xe cơ giới chuyên dùng

 


Chia sẻ bài viết: 
Video

Hỗ trợ
Liên hệ
Liên hệ
0904900368
Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype
Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô

Cơ sở 1 - Bắc Ninh: Cụm CN Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh

Cơ sở 2 - Bắc Ninh: Khu CN Lâm Bình, Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Ninh

Văn phòng đại diện Hà Nội:

Kết nối Facebook


Bản quyền 2015: Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô | Thiết kế website: hpsoft.vn