Hotline: 0904900368
Facebook twitter in Facebook

15/09/2017 - 5:13 AMAdmin 2862 Lượt xem
DANH SÁCH HỌC VIÊN B2K144
  GVCN: Trần Văn Hào Khai giảng: 30/08/2017
      Bế giảng: 07/12/2017
STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Địa chỉ thường trú
1 VŨ VĂN AN 26/05/1985 125096422 X. Trừng Xá, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
2 NGUYỄN THỊ HẢI ANH 26/09/1989 142492486 P. Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
3 LÊ THỊ NGỌC ÁNH 10/11/1981 142007781 X. Hưng Thịnh, H. Bình Giang, T. Hải Dương
4 PHÙNG THỊ CHANG 25/08/1986 121666147 X. Hồng Kỳ, H. Yên Thế, T. Bắc Giang
5 NGUYỄN THỊ CHI 25/05/1985 142273059 X. Lương Điền, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
6 HÀ VĂN CHUNG 08/03/1980 030080003057 X. Tân Hương, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
7 VŨ THỊ CHUNG 01/03/1980 142322164 X. Lương Điền, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
8 DƯƠNG VĂN CHỦNG 07/02/1977 060606442 X. Tân Lập, H. Lục Yên, T. Yên Bái
9 NGUYỄN TIẾN CƯỜNG 11/10/1985 125085320 X. Đông Cứu, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
10 TRẦN TRUNG ĐẮC 27/02/1988 142293808 P. Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
11 TRƯƠNG VĂN ĐẠI 21/04/1995 013238782 P. Phúc Tân, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
12 NGUYỄN ĐỨC ĐẠT 16/09/1981 034081001031 X. Quỳnh Mỹ, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
13 DƯƠNG VĂN DU 13/04/1966 125476511 TT. Thứa, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
14 BÙI VĂN DŨNG 24/12/1975 151310647 TT. An Bài, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
15 NGUYỄN VĂN DŨNG 14/08/1991 034091004840 X. An Ninh, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
16 NGUYỄN ĐÌNH DUY 28/08/1999 030099003722 P. Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
17 ĐỖ THỊ PHƯƠNG GIANG 29/05/1977 030177001000 X. Tứ Xuyên, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
18 HÀ SĨ GIANG 08/04/1981 125028435 X. Xuân Lai, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
19 CHU XUÂN GIÁP 20/04/1988 135796504 X. Kim Xá, H. Vĩnh Tường, T. Vĩnh Phúc
20 ĐỖ HÀ 30/05/1978 141957386 X. Cẩm Hưng, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
21 TRẦN HỮU HÀ 25/02/1980 151200770 X. Hồng An, H. Hưng Hà, T. Thái Bình
22 NGUYỄN THỊ HIỀN 01/07/1984 142118421 TT. Nam Sách, H. Nam Sách, T. Hải Dương
23 VŨ THỊ HIỀN 05/02/1983 142082712 X. Long Xuyên, H. Bình Giang, T. Hải Dương
24 LÝ VĂN HIỂN 05/08/1990 095122729 X. Hảo Nghĩa, H. Na Rì, T. Bắc Kạn
25 PHẠM THỊ HOAN 04/02/1976 141704653 TT. Lai Cách, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
26 TỐNG VĂN HOÀNG 25/11/1994 034094003694 X. Vũ Chính, TP. Thái Bình, T. Thái Bình
27 BÙI THỊ HƯƠNG 31/08/1983 142015784 X. Hưng Thái, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
28 ĐẶNG THỊ THU HƯỜNG 10/07/1990 101062449 X. Yên Thọ, H. Đông Triều, T. Quảng Ninh
29 LÊ DUY KHÁNH 14/03/1996 061056882 TT. Trạm Tấu, H. Trạm Tấu, T. Yên Bái
30 VÀNG CHÍ KHÁNH 21/03/1972 060960195 TT. Yên Thế, H. Lục Yên, T. Yên Bái
31 LƯƠNG ĐĂNG KHƯƠNG 12/04/1981 125228076 X. Phú Lương, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
32 NGUYỄN KHẮC LIÊM 09/02/1993 125567872 X. Phú Hòa, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
33 DOÃN HỒNG LOAN 15/02/1993 122103117 X. Ninh Sơn, H. Việt Yên, T. Bắc Giang
34 NÔNG HOÀI LONG 11/04/1999 082323981 X. Hoàng Đồng, TP. Lạng Sơn, T. Lạng Sơn
35 BÙI HUY LUYẾN 24/04/1970 145293685 X. Phù ủng, H. Ân Thi, T. Hưng Yên
36 NGUYỄN VĂN MINH 10/08/1979 141968943 P. Cẩm Thượng, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
37 TRỊNH QUỐC TÙNG NAM 17/07/1995 142852338 P. Bình Hàn, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
38 VŨ TIẾN NAM 24/12/1984 145132637 X. Song Mai, H. Kim Động, T. Hưng Yên
39 NGUYỄN THỊ THU NGA 13/12/1983 142167603 TT. Cẩm Giàng, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
40 MÔNG VĂN NGÔN 12/03/1982 060698639 X. Tân Lập, H. Lục Yên, T. Yên Bái
41 BÙI XUÂN NGUYÊN 17/11/1979 125122396 X. An Thịnh, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
42 PHÙNG CHÍ NGUYỆN 28/10/1960 060580176 X. Tân Lập, H. Lục Yên, T. Yên Bái
43 NGUYỄN QUANG NHUÂN 28/07/1982 142105153 X. Đức Chính, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
44 HÀ VĂN NINH 07/08/1978 121545446 X. Tân Hiệp, H. Yên Thế, T. Bắc Giang
45 NGUYỄN VĂN QUANG 10/10/1985 122278102 X. Đồng Tâm, H. Yên Thế, T. Bắc Giang
46 HỨA THỊ QUYÊN 01/08/1973 080917983 P. Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, T. Lạng Sơn
47 LƯƠNG NGỌC QUYẾT 15/12/1960 060444674 X. Tân Lập, H. Lục Yên, T. Yên Bái
48 NGUYỄN DUY SAO 20/03/1988 125216243 X. Bình Dương, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
49 NGUYỄN TRƯỜNG SƠN 15/01/1999 030099002363 X. Hưng Thịnh, H. Bình Giang, T. Hải Dương
50 NGUYỄN VĂN SỸ 07/07/1971 125872928 TT. Thứa, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
51 NGUYỄN VĂN TÀI 16/07/1987 125239586 X. Phú Hòa, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
52 NGUYỄN VĂN TĂNG 10/04/1983 186144862 X. Hợp Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An
53 PHÙNG DANH TẠO 09/02/1969 141395685 X. Phạm Trấn, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
54 NGUYỄN VĂN THÁI 14/01/1973 034073003310 X. Quỳnh Minh, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
55 NGUYỄN THÂN 20/05/1986 191593678 X. Vinh Hiền, H. Phú Lộc, T. Thừa Thiên Huế
56 NGỤY ĐÌNH THẮNG 11/09/1991 121847298 X. Tư Mại, H. Yên Dũng, T. Bắc Giang
57 VŨ PHÚC THẮNG 20/09/1983 145179170 X. Dị Sử, H. Mỹ Hào, T. Hưng Yên
58 VŨ VIẾT THẮNG 04/07/1999 142779547 X. Tân Việt, H. Bình Giang, T. Hải Dương
59 TRẦN THỊ THANH 30/08/1977 142004340 P. Việt Hòa, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
60 PHẠM SONG THÀNH 11/11/1977 141839745 P. Ngọc Châu, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
61 NGUYỄN VĂN THAO 27/12/1979 125007289 X. Tân Lãng, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
62 VŨ THỊ THÂU 26/12/1983 142204226 X. Lương Điền, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
63 BÙI ĐỖ THUẤN 14/10/1984 142081557 P. Trần Hưng Đạo, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
64 TRẦN ĐỨC THUẬN 24/10/1984 142207354 X. Tứ Xuyên, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
65 ĐỖ MẠNH THƯỞNG 22/09/1993 145517967 X. Đình Dù, H. Văn Lâm, T. Hưng Yên
66 NGUYỄN QUANG TÌNH 10/02/1985 125209608 X. Đông Cứu, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
67 NGUYỄN VĂN TOÀN 20/09/1983 121471509 TT. Bố Hạ, H. Yên Thế, T. Bắc Giang
68 TRẦN VĂN TOÀN 31/07/1999 026099002415 X. Yên Bình, H. Vĩnh Tường, T. Vĩnh Phúc
69 NGUYỄN VĂN TOẢN 02/03/1972 141614226 TT. Lai Cách, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
70 NGUYỄN VĂN TRỌNG 11/12/1995 142811162 X. Hiệp Cát, H. Nam Sách, T. Hải Dương
71 LƯƠNG DUY TUẤN 12/09/1992 125540362 X. Phú Lương, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
72 HOÀNG VĂN TUỆ 01/01/1967 060450239 TT. Yên Thế, H. Lục Yên, T. Yên Bái
73 NGUYỄN DUY TÙNG 20/03/1991 050788626 TT. Thuận Châu, H. Thuận Châu, T. Sơn La
74 BÙI MAI TUYÊN 23/07/1983 151354533 X. Ngũ Thái, H. Thuận Thành, T. Bắc Ninh
75 NGUYỄN THỊ TUYẾN 19/02/1981 034181003619 X. Tảo Dương Văn, H. Ứng Hòa, TP. Hà Nội
76 NGUYỄN VĂN VÂN 20/10/1976 141743558 X. Hồng Khê, H. Bình Giang, T. Hải Dương
77 NGUYỄN XUÂN VĂN 20/10/1978 141727249 X. Đại Hợp, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
78 TRẦN VĂN VIỆT 10/03/1980 142225754 P. Ngọc Châu, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
79 NGUYỄN VĂN VINH 25/05/1995 030095002188 X. Ngọc Liên, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
80 NGUYỄN XUÂN VUI 22/04/1985 125330605 X. Đông Cứu, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh

Chia sẻ bài viết: 
Video

Hỗ trợ
Liên hệ
Liên hệ
0904900368
Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype
Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô

Cơ sở 1 - Bắc Ninh: Cụm CN Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh

Cơ sở 2 - Bắc Ninh: Khu CN Lâm Bình, Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Ninh

Văn phòng đại diện Hà Nội:

Kết nối Facebook


Bản quyền 2015: Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô | Thiết kế website: hpsoft.vn