Hotline: 0904900368
Facebook twitter in Facebook

15/03/2018 - 9:28 AMAdmin 3153 Lượt xem

 

LỊCH DỰ KIẾN THI  TỐT NGHIỆP VÀ SÁT HẠCH CÁC KHOÁ HỌC LÁI XE THÁNG 4/2018
Trung tâm Dạy nghề và Sát hạch lái xe Đông Đô
Stt Khóa Khai giảng Bế giảng Thi tốt nghiệp Địa điểm thi TN Thi sát hạch
1 DK52 23/01/2018 18/03/2018 31/03/2018 Trường 2 07/04/2018
EK51 30/01/2018 25/03/2018
B2K61 11/12/2017 26/03/2018
B2K62 11/12/2017 26/03/2018
B2K149 14/12/2017 28/03/2018
2 CK52 30/10/2017 10/04/2018 14/04/2018 Trường 2 21/04/2018
B2K63 20/12/2017 05/04/2018/
ATK24 11/01/2018 06/04/2018
CK105 07/11/2017 01/04/2018
CK106 15/11/2017 09/04/2018 15/04/2018 Trường 1
3 CK53 06/11/2017 15/04/2018 28/04/2018 Trường 2 Tháng 5
B2K150 02/01/2018 17/04/2018
EK52 01/03/2018 22/04/2018
DK53 01/03/2018 22/04/2018
CK56 27/11/2017 25/04/2018
B2K64 11/01/2018 26/04/2018
ATK25 30/01/2018 26/04/2018
4 A1, A2     22/04/2018

 

Chia sẻ bài viết: 
Video

Hỗ trợ
Liên hệ
Liên hệ
0904900368
Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype
Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô

Cơ sở 1 - Bắc Ninh: Cụm CN Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh

Cơ sở 2 - Bắc Ninh: Khu CN Lâm Bình, Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Ninh

Văn phòng đại diện Hà Nội:

Kết nối Facebook


Bản quyền 2015: Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô | Thiết kế website: hpsoft.vn