Hotline: 0904900368
Facebook twitter in Facebook

03/10/2018 - 1:30 PMAdmin 1601 Lượt xem
LỊCH THI TỐT NGHIỆP VÀ SÁT HẠCH CÁC KHOÁ HỌC LÁI XE THÁNG 10/2018
Stt Khóa Khai giảng Bế giảng Tốt nghiệp
Cấp chứng chỉ nghề
Sát hạch
Cấp GPLX
1 B2K80 14/06/2018 14/09/2018 9/24/2018 04/10/2018
Thứ 5
DK63 27/07/2018 18/09/2018
EK58 27/07/2018 18/09/2018
B2K81 23/06/2018 23/09/2018
2 B2K159 23/06/2018 23/09/2018 07/10/2018
Chủ nhật
13/10/2018
Thứ 7
B2K82 23/06/2018 23/09/2018
CK70 15/05/2018 10/2/2018
ATK35 16/07/2018 10/2/2018
EK59 14/08/2018 10/5/2018
DK64 14/08/2018 10/5/2018
3 CK71 15/05/2018 10/2/2018 14/10/2018
Chủ nhật
20/10/2018
Thứ 7
B2K83 02/07/2018 10/3/2018
B2K84 02/07/2018 10/3/2018
FCK46 03/09/2018 10/15/2018
D, E BẮC HÀ  
4 A1, A2       21/10/2018
Chủ nhật
5 ATK36 30/07/2018 10/15/2018 25/10/2018
Thứ 5
31/10/2018
Thứ 4
B2K160 16/07/2018 10/17/2018
B2K85 16/07/2018 10/17/2018
B-CK17 03/09/2018 10/3/2018
CK72 08/06/2018 10/25/2018
CK112 21/05/2018 10/7/2018 10/24/2018
D, E THUẬN THÀNH  

 

Trung tâm dạy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô đào tạo và sát hạch các khoá học lái xe hạng:

-          Mô tô A1, A2

-          Ô tô B1 số tự động, B2, C

-          Nâng hạng, nâng dấu bằng D, E và FC

Cấp chứng chỉ xe nâng, máy xúc, xe cơ giới chuyên dùng


Chia sẻ bài viết: 
Video

Hỗ trợ
Liên hệ
Liên hệ
0904900368
Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype
Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô

Cơ sở 1 - Bắc Ninh: Cụm CN Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh

Cơ sở 2 - Bắc Ninh: Khu CN Lâm Bình, Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Ninh

Văn phòng đại diện Hà Nội:

Kết nối Facebook


Bản quyền 2015: Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô | Thiết kế website: hpsoft.vn