Hotline: 0904900368
Facebook twitter in Facebook

03/08/2020 - 8:03 PMadmin 3759 Lượt xem

 

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP VÀ SÁT HẠCH THÁNG 08-2020
TT Khóa Khai giảng Bế giảng Thi tốt nghiệp Thi sát hạch
1 THI LẠI       12/08/2020
Thứ 4
2 ATK90 12/05/2020 28/07/2020 08/08/2020
Thứ 7
17/08/2020
Thứ 2
ATK91 16/05/2020 01/08/2020
B2K168 07/05/2020 08/08/2020
CK119 10/03/2020 28/07/2020
EK87 04/06/2020 26/07/2020
FcK65 16/06/2020 26/07/2020
3 CK135 19/03/2020 06/08/2020 10/08/2020
Thứ 2
22/08/2020
Thứ 7
4 ATK92 21/05/2020 06/08/2020 13/08/2020
Thứ 5
B2K169 12/05/2020 13/08/2020
B2K200 07/05/2020 08/08/2020
DK96 17/06/2020 08/08/2020
5 ATK93 26/05/2020 11/08/2020 18/08/2020
Thứ 3
26/08/2020
Thứ 4
ATK94 30/05/2020 15/08/2020
B2K170 16/05/2020 17/08/2020
B2K201 17/05/2020 18/08/2020
CK120 22/03/2020 09/08/2020
6 ATK95 04/06/2020 20/08/2020 23/08/2020
Chủ nhật
31/08/2020
Thứ 2
B2K171 19/05/2020 20/08/2020
B2K172 19/05/2020 20/08/2020
FcK66 24/06/2020 17/08/2020
7 B2K173 20/05/2020 21/08/2020 27/08/2020
Thứ 5
Tháng 09/2020
B2K174 23/05/2020 24/08/2020
B2K175 26/05/2020 27/08/2020

 

TT Khóa Khai giảng Bế giảng Thi tốt nghiệp Thi sát hạch
1 A1       20/08/2020
Thứ 5
2 A1,A2       29/08/2020
Thứ 7
3 A1       30/08/2020
Chủ nhật

Chia sẻ bài viết: 
Video

Hỗ trợ
Liên hệ
Liên hệ
0904900368
Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype Yahoo1 Skype
Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô

Cơ sở 1 - Bắc Ninh: Cụm CN Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh

Cơ sở 2 - Bắc Ninh: Khu CN Lâm Bình, Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Ninh

Văn phòng đại diện Hà Nội:

Kết nối Facebook


Bản quyền 2015: Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô | Thiết kế website: hpsoft.vn